Özel’in Erdoğan’a golü

“Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay...

Özel’in Erdoğan’a golü
03 Eylül 2014 Çarşamba 07:07

15yalcin

Ay­dın­lı­k’­tan mes­lek­ta­şım Cey­hun Boz­kur­t’­u kut­la­rım. Beş gün­dür “İm­ra­lı Tu­ta­nak­la­rı­”nı ya­yın­lı­yor. Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yap­tı­ğı çe­şit­li gö­rüş­me tu­ta­nak­la­rı -de­yim ye­rin­dey­se- çar­şaf çar­şaf ya­yın­la­nı­yor. Fa­kat bu tu­ta­nak­lar­da­ki ha­ber­ler ne­den­se SÖZ­CÜ dı­şın­da pek ga­ze­te­ler­de yer al­ma­dı. Ni­ye?
Oy­sa…
Ta­rih: 28 Şu­bat 2013
Mil­li­ye­t’­ten mes­lek­ta­şım Na­mık Du­ru­kan, “İm­ra­lı Za­bıt­la­rı­”nı ya­yın­la­ya­rak Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi­ni de­ğiş­tir­miş­ti. Ne­re­dey­se her ga­ze­te­nin man­şe­tin­de bu ha­ber var­dı. Anım­sa­yı­nız sız­dı­rı­lan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de, Baş­ba­kan Er­do­ğan, Mil­li­yet ga­ze­te­si sa­hi­bi Er­do­ğan De­mi­rö­re­n‘­e za­bıt­la­rı ya­yın­lat­tı­ğı için ağır söz­ler sarf edip, ağ­lat­mış­tı.
Dün si­ya­set­te-med­ya­da fır­tı­na­lar ya­ra­tan İm­ra­lı Za­bıt­la­rı ne­den­se bu­gün gör­mez­lik­ten ge­li­ni­yor!
Ve fa­kat “tek se­s” bir re­sep­si­yon­dan gel­di…
30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı re­sep­si­yo­nu­na ka­tı­lan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, “Kürt Açı­lım Sü­re­ci­”ni şöy­le de­ğer­len­dir­di:
“Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ça­lış­ma­nın ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti, he­nüz bir şey gön­de­ril­me­di. Gö­rür­sek biz de gö­rüş­le­ri­mi­zi söy­le­riz.” Or­ge­ne­ral Özel, “Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­niz sü­rü­yor mu?” so­ru­su üze­ri­ne “Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­mı­zı söy­le­dik, ge­re­ği­ni de söy­le­riz. 30 se­ne­dir bu mü­ca­de­le­yi biz yü­rü­tü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Soner Yalçın / Sözcü


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.