11 maddede taşeron tasarısı

Kadro bekleyen binlerce taşeron işçisi, AKP’ye hayır duaları etti. Ancak Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarıyla havada biriken bulutların nasıl bir dolu fırtınasına yol açacağı ortaya çıktı. Yazıda taşeron işçilerinin çok merak ettiği sorular ile yanıtları yer alıyor

11 maddede taşeron tasarısı
06 Nisan 2016 Çarşamba 11:25

Yıldırım Koç / Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı
[email protected]

Başbakan Davutoğlu’nun kamudaki taşeron işçilerine kadro verileceğine ilişkin açıklamasının ardından, sayılarının 720 bin olduğu belirtilen taşeron işçileri bayram yaptı. Kadroya geçince hayatlarının kurtulacağına inanan binlerce taşeron işçisi, AKP’ye hayır duaları etti.
Ancak Maliye Bakanı Naci Ağbal 23 Mart 2016 günü NTV’de Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayınca, havada biriken bulutların nasıl bir dolu fırtınasına yol açacağı ortaya çıktı.
Eski maliye müfettişi Naci Ağbal’ın konuya hakim bir eski bürokrat olarak yaptığı açıklamalar, henüz açıklanmayan taslağın ana hatlarını ortaya koymaktadır.
İşin özeti şu: Günümüzde taşeron işçilerinin çok büyük bölümünün bilmediği veya kullanmaya henüz cesaret edemediği çok önemli hakları var. Asıl işi yapanların hemen hemen tümü ve yardımcı iş adı altında çalıştırılanların da büyük bölümü, kanuna göre, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi. Buna bağlı olarak da mahkemeye giderse, yaklaşık 80 bin lira toplu para alabilecek. Yeni düzenleme ise bu hakları tümüyle ortadan kaldırıyor.
Aşağıda taşeron işçilerinin çok merak ettiği sorular, bu soruların yanıtları ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın belirtilen konuşmasında bu konudaki ifadeleri yer alıyor.

| Düzenleme kimleri kapsıyor?
Öngörülen düzenleme kamu kesiminde asıl işte ve yardımcı işlerde çalışan taşeron işçilerini kapsıyor.
Özel sektördeki taşeron işçileri kapsam dışında.
Kamu kesimindeki geçici işçiler kapsam dışında.
Naci Ağbal: “Bugün kamuda 6 aydan az süreli işlerde çalışan geçici işçilerimiz, personelimiz var. Bunlar halihazırda kamunun personeli, kamuda çalışıyorlar, mali ve sosyal hakları bakımından kamu personelinin sahip olduğu haklara tabiler. Dolayısıyla bu yasal çalışmada bu konuyla ilgili bir düzenlememiz yok.”

KAMUDA BEŞİNCİ STATÜ
| Nasıl bir statü öngörülüyor?
Taşeron işçileri yeni düzenlemede “işçi” olmayacak; çalıştıkları işyerindeki işçiler adına imzalanmış olan toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacak. Kamu kesimindeki taşeron işçileri için “özel sözleşmeli personel” adıyla yeni bir statü öngörülüyor. Böylece kamu kesiminde memurlar, sözleşmeli personel (4/B), geçici personel (4/C) ve işçiler dışında beşinci bir statü oluşacak.
Naci Ağbal: “Kamuda istihdam edeceğimiz kişileri özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edeceğiz. Yeni bir statü getiriyoruz. Burada kişileri kamuya alıyoruz ama almış olduğumuz statü özel sözleşmeli personel statüsü olacak. (...) Bu kişiler emekli oluncaya kadar bu pozisyonlarında çalışmaya devam edecekler.”

| Belediyelerde ve belediyelere ait şirketlerde çalışan taşeron işçilerinin durumu ne olacak?
Belediyelerde çalışan taşeron işçileri, belediyelerin kendi şirketlerinde çalıştırılacak.
Naci Ağbal: Şu anda yapmakta olduğumuz düzenleme de belediyeye veya belediyenin bağlı kuruluşuna karşı bir asıl işveren yanında çalışan kişileri biz kapsama alıyoruz. Belediye şirketlerini kapsama almıyoruz. Onlar zaten bir belediye şirketinde çalışan kişiler. Onlar taşeron firma yanında çalışan kişiler değil. Halbuki belediyeye veya bağlı kuruluşuna karşı bir taşeron firma yanında çalışanlar böyle değil. Biz bu kişileri diğer belediye şirketlerinde çalışanlarla aynı noktaya getiriyoruz.”

| Taşeron işçileri “özel sözleşmeli personel” statüsüne geçirilince ücretleri ne olacak?
Taşeron işçisiyken aldıkları ücret devam edecek. Kendilerine 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı aile ve yiyecek yardımı verilecek. Başka bir ödeme yapılmayacak. Kamu görevlileri adına Memur-Sen’in imzaladığı toplu sözleşmede öngörülen zam oranlarından yararlanabilecekler.
Naci Ağbal: “Bu kişiler özel sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekleri için bu yeni bir statü. Bu kişiler halihazırda kendi çalıştıkları işlerinde ne kadar ücret alıyorlarsa o ücret üzerinden kamuya geçecekler.”

İŞ GÜVENCESİ YOK
| “Özel sözleşmeli personel” statüsüne geçirilen taşeron işçilerinin işyeri değiştirmesi mümkün olacak mı?

Hayır. Çalıştıkları yerden başka bir yere yatay geçiş yapamayacaklar.
Naci Ağbal: “Özel bir sözleşme statüsü olduğu için ve bizim burada bu hizmete ihtiyacımız olduğu için bu kişileri kamuya aldığımıza göre mevcut bulundukları yerde işlerini yapmaya devam edecekler.”

| “Özel sözleşmeli personel”in iş güvencesi olacak mı?
Bu kişilerle üç yıllık sözleşme imzalanacak. Bu üç yıl içinde herhangi bir hataları durumunda işten çıkarılabilecekler. Üç yıl sonra da sözleşmelerinin yenileneceğinin hiçbir garantisi yok.
Naci Ağbal: “3’er yıllık sözleşme dönemleri olacak. Dolayısıyla çalışan bu statüye atandıktan 3 yıl sonra sözleşmesi yenilenecek. Kanunda ve bakanlar kurulunda belirlediğimiz koşullarda. İş performansına bakılacak, hizmetten beklenen fayda sağlanmış mı ona bakılacak ve 3’er yıllık sözleşmeler yenilenecek. Dolayısıyla bu statüye atanan kişiler emekli oluncaya kadar sürekli istihdam edilecek gibi bir değerlendirmeden ziyade sözleşmeleri yenilenecek.”

KIDEM TAZMİNATI BELİRSİZLİĞİ
| Emeklilik yaşına gelmiş olan “özel sözleşmeli personel” işten çıkarılacak. Ancak bu ifade, emeklilik yaşına kadar bu kişilerin iş güvencesinin olduğu anlamına gelmiyor.

Naci Ağbal: “Emeklilik bakımından da bizim 4A’lı dediğimiz, SSK’lı dediğimiz işçiler bakımından haklara sahipler. Şu anda bu kişiler taşeron firma yanında çalışırken sözleşmeleri yıllık ya da 3 yıllık. Dolayısıyla biz bu kişiler bakımında sözleşmelerini yıllıktan 3 yıllığa çıkarmış oluyoruz.”

| ”Özel sözleşmeli personel” işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alacak mı?
Bu konuda hiçbir açıklama yok.

| “Özel sözleşmeli personel” statüsüne geçmek istemeyen taşeron işçileri ne olacak?
Kamu kuruluşunun taşeronla sözleşmesi sona erdirileceğinden, bu kişiler işten çıkarılacak.

İHTİYAÇ DIŞI PERSONEL İŞSİZ KALACAK
| Kamudaki taşeron işçilerinin tümü “özel sözleşmeli personel” statüsüne geçebilecek mi?

1 Kasım 2015 tarihinden sonra işe girenler bu statüden yararlanamayacak ve işten çıkarılacak.
1 Kasım 2015 tarihinden sonra işyerinden ayrılmış olanlar, geçmişteki çalışmaları sayesinde bu statüden yararlanamayacak.
Kanunun çıktığı tarihte emeklilik yaşına gelmiş olanlar bu statüye geçirilmeyecek.
Kısmi zamanlı (part-time) çalışanlar bu düzenlemenin dışında tutulacak.
Kurumların ihtiyacına göre “özel sözleşmeli personel” alınacak, ihtiyaç dışı taşeron işçileri işten çıkarılacak.
“Özel sözleşmeli personel” statüsüne geçişte sınav yapılacak, sınavda başarılı olanlar işe alınacak.
Güvenlik soruşturması yapılacak.
Naci Ağbal: “1 Kasım tarihinden sonra ilk defa işe girenler yararlanamayacak. Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşını geçmişse bu yasadan yararlanamayacak. Sınav şartı getiriyoruz.”
“Yaptığımız yasal düzenleme hazırlığında 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanları öngörüyoruz. (...) “Yaş hariç, eğitim durumu, devlet memurluğuna atanmada belli suçları işlememe var, hizmetin özelliğine göre aranan ayrıca şartlar var. (...) Tabi ki güvenlik soruşturması konusunda devlet gerekli düzenlemeleri, araştırmaları yapacak ve bu kişiler bundan sonra devlet adına imza atacaklar.”


ALACAKLARDAN VAZGEÇİLECEK
| Taşeron işçilerinin, “özel sözleşmeli personel” statüsüne geçebilmesi için hangi haklarından vazgeçmesi gerekiyor?

4857 sayılı İş Kanununun 2 ve 3. maddelerine göre, kanuna aykırı bir biçimde çalıştırılan taşeron işçileri, işin başından itibaren asıl işverenin işçisidir ve bu nedenle de geçmişe dönük olarak önemli miktarda toplu para alabilmektedir. Son dönemdeki mahkeme kararlarında bu miktar yaklaşık 80 bin liradır. “Özel sözleşmeli personel” statüsüne geçmek isteyen taşeron işçileri, bu haklarından vazgeçtiklerine ilişkin feragatname verecekler, bu haklarını talep edemeyecekler. İlerde bu konuda dava açmalarını önlemek için, Karayolları Gn. Md. işyerlerinde yapıldığı gibi, feragatnameler hakim önünde imzalanacak.
Naci Ağbal: “Zaman zaman asıl işveren yanında çalışan personelin kamu personeli olma iddiasıyla açtığı davalar var. Ben kamunun elemanıyım şeklinde açtığı ve devam eden davalar var. Dolayısıyla biz bu kişiler bir hak getiriyoruz. Müracaat etmeniz halinde kamu personeli olarak istihdam edileceksiniz. Eğer bir statüye atanıyorsanız geçmişten gelen bir davanız varsa normalde o davanın bitmesi lazım ki yeni bir sayfayı birlikte açabilelim.”

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.