Askerin özlük haklarını düzenleyen taslağın ayrıntıları açıklandı-(TAMAMI)

PDFYazdır

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TSK personelinin özlük haklarını düzenleyen taslağın ayrıntılarını açıkladı. Taslakta, emekli aylıklarını iyileştirmeden fazla mesai ücretine, intibak düzenlemesinden maaş zammına kadar birçok düzenleme yer alıyor

 

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakan Yılmaz verdiği cevapta, TSK personelinin özlük haklarını düzenleyen taslağın ayrıntılarını açıkladı.Yılmaz, TSK’da görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük haklarının eğitim seviyesine göre düzenlenmesi yönündeki taslağın Başbakanlığa gönderildiğini belirtti.

Özlük hakları eğitime göre düzenlenecek

TSK’da görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük hakları eğitim seviyesine göre düzenlenecek. Taslakta, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenleniyor. 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanların 8/1’inden, 2 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 9/2’sinden, lise ve dengi okul mezunlarının 10/1’inden göreve başlamaları öngörülüyor.

Yükselme hakkı

Taslağa göre, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların durumlarına göre yükselebilecekleri en son derece ve kademeleri yeniden düzenleniyor. İki yıl ve daha fazla yüksek öğrenimi bitirenlerin 1/4’üne, lise ve dengi okulları bitirenlerin 2/6’sına, ortaokul ve dengi okulları bitirenlerin 3/8’ine kadar ilerlemesi, yüksek lisans ve doktora yapanların kademe ilerlemesi yapabilmeleri amaçlanıyor.

 

Maaşlara yüzde 20 zam

 

  • Cevapta, görev tazminatı alamayan 1 ‘inci dereceye gelmiş muvazzaf ve emekli binbaşı ve başçavuşlara aylık yaklaşık 385 TL iyileştirme öngören teklifin 11 Haziran 2012 tarihinde yasalaştırılmak üzere Başbakanlığa gönderildiği ifade ediliyor.
  • Gelir seviyesi kısmen düşük olan binbaşı ve daha alt rütbedeki subaylar ile astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşların maaşlarına yüzde 20 artış yapılması maksadıyla hazırlanan Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı artış teklifinin yasalaşma çalışmalarının devam edildiğini belirtiliyor.
  • Emsallerine göre daha zorlu şartlarda görev yapanları ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapanlar ile risk seviyesi yüksek görevlerde bulunanları motive etmek maksadıyla; belediye sınırları dışındaki jandarma karakol komutanlıklarında görevli personele (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er), patlayıcı madde imhası görevinde çalışan personele (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er) ilave tazminat verilmesi sağlandığı söyleniyor.

Emekli astsubaylara intibak ile 350 lira iyileştirme

 

2’nci dereceden emekli olmuş astsubayın 1’inci dereceye intibak işlemleri yapılarak maaşlarında aylık ortalama 350 TL civarında iyileştirme yapılması planlanıyor. 2 ve 3’üncü dereceden emekli olmuş astsubaya ödenen emekli maaşını 1’inci dereceden emekli olmuş astsubay maaşına yaklaştıracak şekilde hazırlanan kanun tasarısının 9 Eylül 2011’de Başbakanlığa gönderildiği ifade ediliyor.

Uzman erbaşlarda hizmet tazminatı artışı

 

  • Diğer kamu personeline sağlanan emeklilik ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmaması hakkının uzman erbaşlara da verilmesi,
  • Mevcut uygulamada ek göstergesi olmayan uzman erbaşlara da uzman jandarmalara verilen puanlara paralel olacak şekilde 2200’e kadar ek gösterge verilmesi,
  • Uzman erbaşların maaş unsurlarından birisi olan TSK Hizmet Tazminatı oranının yüzde 100’den derece kademeye göre yüzde 130’a kadar yükseltilmesi (Derece/kademeye göre 50-190 TL civarında artış) yönünde hazırlanan taslağın yasalaşma çalışmaları devam ediyor.

OYAK yönetimine astsubay atandı

 

Aydınlık Gazetesi’nin Nisan ayında astsubayların özlük haklarına ilişkin yaptığı haberde, emekli astsubaylar, OYAK’ta yönetim ve denetim kurullarında astsubayların temsil edilmediğini ifade ediyordu. Bakan Yılmaz soru önergesine verdiği yanıtta, Mayıs ayından itibaren OYAK Seçim Komitesi tarafından OYAK Yönetim Kurulu’na 1 astsubayın görevlendirildiğini belirtiyor. Ancak OYAK’taki kâr payı dağıtımına ilişkin bir bilgi verilmiyor.

100 TL ek ödeme

 

Makam tazminatı alamayan personele emekli maaşlarına 100 TL ilave ödeme yapılması planlanıyor. 9 Eylül 2011’de Başbakanlığa gönderilen taslakta, makam tazminatı alamayan Kıdemli Binbaşı ve altındaki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların emeklilerin maaşlarına 100 TL ilave ödeme yapılması hususunun kanun kapsamına alınması hedefleniyor.

Fazla mesai  ücreti gündemde

 

TSK personeline fazla mesai ücreti ödenmesini öngörülüyor. Gemilerde görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yurtiçi gündeliği verilmesi ile yurt dışı görevdeki personel için mevcut olan 1/3 oranındaki gündelik kısıtlamasının kaldırılması planlanıyor. Halen gemilerde görevli personelden; subaylara 125,60 TL, astsubaylara 81,64 TL, uzman erbaşlara 62,80 TL ek deniz tazminatı verilmektedir. Mevcut tazminatların tüm personel için iki katına çıkarılması için çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.


 

Son Güncelleme: Cuma, 03 Ağustos 2012 14:38
 

Kategorideki tüm içerikleri görmek için tıklayınız